Reisverslag 2015

De reis heeft ons veel blije gezichten opgeleverd en dat was het doel van de reis .

helaas op de terug weg hebben we heel veel pech gehad lekke brandstof slang in Roemenië en de versnellingsbak in elkaar in Hongarije  totale kosten 2400 Euro en dat was een flinke tegenvaller  .

Maar we zijn heelhuids thuis gekomen .

Zo de werk vakantie 2015 zit er weer op.

Ik wil het verslag niet te lang maken daar de meeste mensen wel weten  wat we al jaren doen voor de arme jeugd in Roemenië.

Zoals arme dorpen bezoeken en ook een aantal weeshuizen enz .

We hebben dit keer ook weer onze doelstelling gehaald +- 1500 kinderen en ouderen blij gemaakt door middel van de mee gebrachte spullen .

Maar dit jaar was toch een beetje anders .

We hadden niet alleen speelgoed en kleding meegenomen maar ook 6 rollators + 1 rolstoel en wandelstokken .

En die kwamen goed van pas bij ons bezoek aan een opvang huis voor oude mensen die geen geld of huis of familie meer hebben en die nergens meer terecht kunnen

dan in dit opvang huis waar ze de rest van hun leven slijten onder niet zulke leuke omstandigheden .

Dus je kan begrijpen dat de spullen zeer welkom waren .

Tevens hebben we 70 nieuwe pyjama’s gekocht voor de oudjes en die waren trots en blij en verrast met hun nieuwe bezit .

We hebben ook een opvang huis voor kinderen met een lichamelijke beperking bezocht en waar ook de mee gebrachten spullen blij in ontvangst werd genomen

Verder een tuchthuis met een bezoek vereerd en daar zitten kinderen die geen ouders of door hun ouders de straat zijn op geschopt en die dakloos door de stad zwerven .

Om deze kinderen weer op het rechte pad worden ze voor een bepaalde tijd op gesloten om ze weer normen en waarden bij te brengen .

De pizza’s en frisdrank werden met luid applaus ontvangen .

We mochten geen foto’s nemen wegens privacy en bescherming van de kinderen en dat respecteren we .

Dus we hebben dankzij de sponsoren en de mensen die ons hebben geholpen aan spullen weer bijzonder goed werk kunnen doen  .

Namens alle blije kinderen en ouderen uit Roemenië heel veel dank hier voor .
Foto’s van deze trip zijn te vinden in fotoalbum 2015.

Vriendelijke groet Ruud en Dani van de Kerkhof .